ULTRANITRIL 493

STANDARD: SRPS EN 388: 4102X

MATERIJAL: Nitril

BOJA: Zelena

OPIS: Odlične mehaničke performanse omogćavaju veoma dugu zaštitu od hemikalija. Takođe omogućavaju otpronost na abraziju i cepanje. Odlična zaštita tokom dugoročnog rukavanja hemijskim proizvodima velikog rizika

ANATOMSKI OBLIK: Tekstilna vlakna na bazi pamuka pokrivaju unutrašnjost rukavica i omogućavaju dobro upijanje znoja

UPOTREBA: Automobilska i mašinska industrija, hemijska industrija, rad sa pesticidima, održavanje valjaka na štamparksim mašinama

KARAKTERISTIKE: Reljefna struktura omogućava jednostavno rukovanje sa klizavim objektima

VELIČINA: 8, 9, 10, 11