ULTRANITRIL 493

STANDARD: SRPS EN 388: 4102X

MATERIJAL:  Nitril

BOJA: Zelena

OPIS:
Dugoročna zaštita od hemikalija. Optimizovan radni vek, izuzetna otpornost na abraziju i mehanička oštećenja

ANATOMSKI OBLIK: Tekstilna vlakna na bazi pamuka, pokrivaju unutrašnjost rukavica i omogućava odlično upijanje znoja

UPTREBA: Automobilska industrija, mašinska industrija, hemijska industrija, rad sa pesticidima, rad sa drvetom

KARAKTERISTIKE: Reljefna struktura omogućava odlično rukovanje klizavim predmetima

VELIČINA:  8, 9, 10, 11