ULTRANITRIL 485

STANDARD: SRPS EN 388: 3101X

MATERIJAL: Nitril

BOJA: Zelena

OPIS: Dobra osetljivost uz standardnu zaštitu od hemikalija. Velika spretnosti prilikom korišćenja rukavica zahvaljujući veoma fleksibilnom materijalu

ANATOMSKI OBLIK: Tekstilna vlakna na bazi pamuka, pokrivaju unutrašnjost rukavica koja omogućavaju odlično upijanje znoja

UPOTREBA: Automobilska i mašinska industrija, hemijska industrija, drvna industrija, rad na čišćenju i održavanju

KARAKTERISTIKE: Reljefna tekstura omogućava odlično prijanjanje prilikom rukovanja sa klizavim predmetima

VELIČINA:  7, 8, 9, 10