• 1
  • 2
  • 3

Oznake koje se koriste kod opisa obuće:

S1 – A+FO+E
S1 P – A+FO+E+P
S2 - A+FO+E+WRU
S2 P - A+FO+E+WRU+P(Smooth sole)
S3 - A+FO+E+WRU+P
S4 - A+FO+E+LEAKPROOFNESS
S5 - A+FO+E+P+LEAKPROOFNESS
PR - Kapa zaštita prstiju, protuproboj oštrog predmeta
Eh - Otporna na električki udar
SD - Antistatičke osobine
MT - Zaštita stopla
A Antistatičke osobine
E Apsorber energije
FO Đon otporan na ulje i naftu
P Zaštita od uboda
HRO Đon otporan na kontakt sa vrelom podlogom
CI Izolacija od hladnoće đon kompleks
HI Izolacija od vreline đon kompleks
WR Vodootporna obuća
WRU Vodootporna površina cipele
M Metatarzalna zaštita
CR Površina cipele ima zaštita od prosecanja
SRC Obuća koja se ne kliza
ESD Otporna na elektriku između 0,75 i 35 Mohma