• 1
  • 2
  • 3

O nama

Preduzeće Trnex d.o.o. iz Beograda je osnovano 1991. godine sa pretežnom delatnošću proizvodnje i trgovine na veliko ličnim zaštitnim sredstvima pri radu. Od osnivanja do danas nisu vršene promene kako u pretežnoj delatnosti preduzeća tako ni u vlasničkoj strukturi. Od osnivanja, preduzeće je uspešno poslovalo i uz kontinuiran razvoj se stabilno pozicioniralo na tržištu ličnih zaštitnih sredstava pri radu, pa je tako i u periodima krize i nestabilnosti celokupne privrede pronalazilo put opstanka, što ide u prilog činjenjici da nikada nije bilo u blokadi, procesu likvidacije, stečaja niti privrednog prestupa. Sve finansijske i druge poslovne obaveze se izmiruju na vreme a kvalitet poslovanja karakterišu dugoročne poslovne saradnje sa brojnim domaćim i inostranim dobavljačima i kupcima.


Trnex d.o.o. je ovlašćeni distributer i zastupnik kompanija:

 


COFRA - Italijanska kompanija koja se bavi proizvodnjom zaštitne obuće i odeće koja raspolaže sa fabrikama u Italiji, Albaniji i Aziji, i kapacitetom od 15.000 pari cipela dnevno. Pristupačnim cenama i visokim kvalitetom Cofra opravdava učešće na tenderima velikih javnih preduzeća.

HF - Nemačko-Srpska kompanija, sa učešćem 70% nemačkog kapitala i 30% srpskog kapitala, koja se bavi proizvodnjom zaštitne odeće za rad u ekstremnim uslovima, visokim i niskim temperaturama, za rad sa kiselinama i za rad izložen velikoj količini vlage i padavina. Ova kompanija spada u jednu od vodećih organizacija koje se bave proizvodnjom specijalnih vatrogasnih odela, otpornih i na temperaturu od 1000C°, koja su svojim svojstvima i kvalitetom pronašla put u zadovoljenju potreba brojnih eminentnih kupaca iz Srbije i inostranstva.